ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗ ISTIKBAL

Υποψήφιος στην κατηγορία Best Hotel Supplier
Κλάδος δραστηριότητας: ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Ιστοσελίδα: https://istikbalgreece.gr/
Κείμενο αιτιολόγησης υποψηφιότητας: O Όμιλος Πορτοκαλίδη είναι επίσημος αντιπρόσωπος της πολυεθνικής Istikbal, μίας από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρείες στρωμάτων & επίπλων παγκοσμίως. Ο όμιλος Πορτοκαλίδη προμηθεύει πολλά από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Ελλάδας με στρώματα, υποστρώματα, κεφαλάρια και έπιπλα. Στo επισυναπτόμενo αρχείο θα δείτε πλήρη παρουσίαση της εταιρείας με βάση το καθένα από τα κριτήρια αξιολόγησης.