ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕ

Υποψήφιος στην κατηγορία Best Greek Architectural Firm
Κλάδος δραστηριότητας: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιστοσελίδα: http://dimiourgiki.com/
Κείμενο αιτιολόγησης υποψηφιότητας: Η εταιρεία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕ» γεννήθηκε το 2006. Το 2010, μετά από πολυετή συνεργασία συγχωνεύτηκε με το γραφείο αρχιτεκτονικής και διακόσμησης designx και έκτοτε αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα στους τομείς των αρχιτεκτονικών μελετών και της διακόσμησης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Σήμερα το ανθρώπινο δυναμικό του γραφείου φτάνει τα είκοσι άτομα μεταξύ των οποίων αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, διακοσμητές, βιομηχανικοί σχεδιαστές και οικονομολόγοι. Σε συνδυασμό με ένα πολυάριθμο δίκτυο ειδικευμένων συνεργατών είναι σε θέση να διεκπεραιώσει ένα ευρύ φάσμα μελετών μικρής και μεγάλης κλίμακας. Στα υλοποιημένα έργα αλλά και σε αυτά που βρίσκονται στη διαδικασία σχεδιασμού περιλαμβάνονται, ξενοδοχεία-resorts, boutique hotels, κατοικίες-villas, καφέ - εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα και γραφεία.
Ο σχεδιασμός βασίζεται σε ανθρωποκεντρικές αρχές και στόχος του είναι η αρμονική ένταξη του ατόμου στο χώρο. Η σύλληψη της ιδέας βασίζεται στις ανάγκες του πελάτη και στις ιδιαιτερότητες του χώρου. Στόχος είναι η αισθητική αρτιότητα και η παροχή υψηλής ποιότητας, συνδυάζοντας νέες τεχνικές δόμησης, σύγχρονες τάσεις της αρχιτεκτονικής και βιοκλιματικού σχεδιασμού.
Η ομάδα του γραφείου προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις φάσεις εκπόνησης του έργου, όπως συμβουλευτικές, αρχιτεκτονικής σύνθεσης, οργάνωσης και διεύθυνσης έργου, χρονικού προγραμματισμού, πλήρους κοστολόγησης, ελέγχου και επίβλεψης κατασκευής. Ειδικεύεται στην ανάπτυξη νέων project, από την σύλληψη της ιδέας τον έλεγχο βιωσιμότητας, τις κεφαλαιακές ανάγκες, μέχρι την υλοποίηση και την οργάνωση της.

https://wetransfer.com/downloads/08177e85d184c9ce9131dcc75d517ffe20180209170901/3ab4ada252d6c775dc63f5464df32bda20180209170901/269af5