Aldemar Resorts

Υποψήφιος στην κατηγορία Best Greek Sustainable Hotel
Κλάδος δραστηριότητας: Ξενοδοχειακες Επιχειρήσεις
Κείμενο αιτιολόγησης υποψηφιότητας: Στον Όμιλο Aldemar Resorts προσπαθούμε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα μέσα από πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της Ελλάδας ως φιλικού προς το περιβάλλον προορισμού που μπορεί να αποτελέσει έναν ποιοτικό πόλο τουριστών παρά την περιβαλλοντική κρίση που διέρχεται ο κόσμος.
Ο σεβασμός στο περιβάλλον αλλά και στα θέματα υγείας και ασφάλειας αποτελούν κύριες προτεραιότητες μας, όχι μόνο γιατί συμβαδίζουν με μακροχρόνιες αξίες του Ομίλου Aldemar Resorts, αλλά γιατί θεωρούμε ότι συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία αξίας που επιδιώκουμε.
Λόγω των φυσικών επιπτώσεων και, λόγω μιας σειράς άλλων κλιματικών αλλαγών οδηγούμαστε σιγά σιγά σε επαναπροσδιορισμό του μέχρι τώρα παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος καθώς έχει αρχίσει να υπάρχει ανακατανομή των τουριστικών αφίξεων αλλά και επαναπροσδιορισμός των απαιτήσεων και αναγκών των πελατών. Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι η άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση στη χώρα, θα λυθεί μέσω συνεργειών και μέσα από την εκτίμησή της ζωής και της φύσης. Οι επιχειρήσεις πλέον δρουν με στόχο την επιμήκυνση της εποχικότητας ενώ κρίνεται άμεση η ανάγκη επίτευξης συνεργασίας δημοσίων φορέων και ιδιωτών για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντός μας για τις μελλοντικές γενιές και την καλλιέργεια υψηλότερου επιπέδου ενσυναίσθησης.
Στον Όμιλο Aldemar Resorts οι δραστηριότητές μας έχουν σημαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Εργαζόμαστε συνεχώς για να βελτιώσουμε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των μονάδων μας, εστιάζοντας σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η διατήρηση των υδάτων, η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και οι βιώσιμες προμήθειες. Στην καθημερινή λειτουργία του Ομίλου Aldemar έχουμε καθιερώσει σαφείς στόχους για την ενέργεια, την κατανάλωση νερού και τη δημιουργία αποβλήτων προκειμένου να μετρήσουμε τις επιδόσεις μας, οι οποίες παρακολουθούνται και επανεξετάζονται ετησίως.
Ο Όμιλος Aldemar Resorts φιλοδοξεί να θέσει νέα πρότυπα και να εδραιωθεί ως πρότυπο μοντέλο εταιρίας για την ευρωπαϊκή και τη διεθνή βιομηχανία φιλοξενίας στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.

Συστήματα Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
Στην προσπάθειά μας να περιορίσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα, έχουμε προχωρήσει στην εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας τα οποία παρακολουθούμε συστηματικά σε όλα τα στάδια λειτουργίας.
Ηλιακοί Συλλέκτες
Το 1999, η Aldemar Resorts, εγκατέστησε ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα ηλιακά πεδία στα ξενοδοχεία της Κρήτης με συνολικό επενδυτικό κόστος που έφτασε τα 1,320,000€. Σήμερα, η συνολική εγκατεστημένη επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών υπερβαίνει τα 3000m2 σε όλα τα ξενοδοχεία του ομίλου.
Μέσω των ηλιακών συλλεκτών, η δωρεάν και ανανεώσιμη ενέργεια από τον ήλιο χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και καλύπτει κατά περίπου 70% τις λειτουργικές ανάγκες των ξενοδοχείων. Το ποσοστό αυτό μεταβάλλεται κυρίως ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (ηλιοφάνεια) και την πληρότητα των μονάδων.
Η θέρμανση του νερού απαιτείται τόσο για τα δωμάτια των πελατών όσο και για τις θερμαινόμενες πισίνες των ξενοδοχείων και των κέντρων θαλασσοθεραπείας.

Αντλίες Θερμότητας
Στο σύνολο των ξενοδοχείων της Aldemar έχουν εγκατασταθεί αντλίες θερμότητας υψηλής ενεργειακής απόδοσης (αερόψυκτες και υδρόψυκτες) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σε ενέργεια.
Μέσω των αντλιών θερμότητας θερμαίνεται περίπου το 30% του νερού στα ξενοδοχεία.
Το 100% της ενέργειας που απαιτείται για τον κλιματισμό των ξενοδοχείων (τόσο σε ψύξη όσο και θέρμανση στην αρχή και στο τέλος της season) παράγεται μέσω των αντλιών θερμότητας.

Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων (BMS)
Τα BMS είναι συστήματα ελέγχου που εγκαθίστανται στα κτίρια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων του κτιρίου.
Μέσω αισθητηρίων και αυτοματισμών πινάκων το εγκατεστημένο BMS της Aldemar Resorts καταλήγει σε ένα εύχρηστο λογισμικό και ο τελικός χρήστης μέσα από έναν Η/Υ μπορεί να υλοποιήσει χειρισμούς με βάση τις παραμέτρους λειτουργίας σε ότι αφορά ψύξη, θέρμανση, εξαερισμό, φωτισμό κλπ. Συγκεκριμένα να:
1. Εκμεταλλευτούμε στο έπακρο την ηλιακή ενέργεια του μεγάλου εγκατεστημένου ηλιακού πεδίου των ξενοδοχείων μας
2. Ελέγξουμε τη λειτουργία μηχανημάτων όπως για παράδειγμα των αντλιών θερμότητας
3. Παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τις βλάβες των μηχανημάτων

Άλλα εγκατεστημένα συστήματα τεχνολογίας:
1. Μηχανισμός ρύθμισης της κατανάλωσης νερού για τις βρύσες.
2. Κεντρικοί ηλεκτρικοί διακόπτες σε όλα τα δωμάτια.
3. Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.
4. Υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας* για κλιματισμό και ζεστά νερά χρήσης με εκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.
*Οι αντλίες θερμότητας θεωρούνται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας γιατί δεν καταναλώνουν ενέργεια όπως οι λέβητες, με υψηλό βαθμό απόδοσης.
5. Αερόψυκτες αντλίες θερμότητας.*
*Η εφαρμογή κατάλληλης θερμομόνωσης σε κάθε συστοιχία δωματίων που ανακαινίζονται ή προστίθενται. Υπάρχουν περιπτώσεις εξωτερικής και εσωτερικής θερμομόνωσης όπως και δαπέδου.
6. Μηχανισμός διαχείρισης αποβλήτων που αποθηκεύουν και καθαρίζουν βιολογικά το νερό το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται στην άρδευση.
7. Έλεγχος της κατανάλωσης προϊόντων μη φιλικών προς το περιβάλλον.
8. Περιορισμός των απορριμμάτων και επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών και προϊόντων, όταν είναι εφικτό
9. Σε όλες τις μονάδες, ανακυκλώνονται χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, μελάνια και μπαταρίες. Τα απορρίμματα συλλέγονται σε συγκεκριμένα μέρη από όπου αποστέλλονται συστηματικά για ανακύκλωση.

Άλλες καταναλώσεις ενέργειας
Στο μεγαλύτερο μέρος του ο φωτισμός των ξενοδοχείων γίνεται με λαμπτήρες LED. Η λειτουργία του φωτισμού παρακολουθείται μέσα από το BMS και παράλληλα ρυθμίζεται με χρονοδιακόπτες (που ρυθμίζονται ανάλογα με την εποχή) και φωτοκύτταρα όπου χρειάζεται.
Για τη λειτουργία των κουζινών των ξενοδοχείων χρησιμοποιείται κυρίως υγραέριο αλλά και ηλεκτρικό ρεύμα.
Μέσα από όλα τα παραπάνω συστήματα, η χρήση του πετρελαίου έχει πρακτικά μηδενιστεί και καλύπτει μόνο έκτακτες ανάγκες όπως για παράδειγμα τη λειτουργία της γεννήτριας.
Σημαντικό ρόλο παίζει τέλος και η θερμομόνωση των κτιρίων στην οποία δίνεται μεγάλη έμφαση σε όλα τα νέα έργα και στις ανακαινίσεις κτιρίων.

Αναλυτικά στο συνημμένο pdf.

Ενδεικτικά
Κατανάλωση Ενέργειας
Ηλεκτρικό Ρεύμα: περίπου 80 με 90% των αναγκών των ξενοδοχείων
Υγραέριο: περίπου 10 με 20% των αναγκών των ξενοδοχείων
Πετρέλαιο: περίπου 0 με 3% των αναγκών των ξενοδοχείων

Στόχος 2019: Διατήρηση καταναλώσεων στα ίδια επίπεδα

Διαχείριση Νερού
Καθώς το νερό αποτελεί πηγή ζωής, η Aldemar Resorts έχει αναγνωρίσει την ορθολογική διαχείριση της κατανάλωσης του ως ένα από τα ουσιαστικά θέματα της λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων.
Πρακτικές ορθολογικής διαχείρισης Νερού
Σε όλα τα ξενοδοχεία του ομίλου εφαρμόζονται πρακτικές ορθολογικής διαχείρισης νερού που αναφέρονται παρακάτω:
1. Τοποθέτηση μετρητών νερού σε καίρια σημεία για την παρακολούθηση καταναλώσεων ανά λειτουργία (δωμάτια, κουζίνες, πότισμα κλπ)
2. Συστηματική παρακολούθηση βλαβών δικτύου για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών διαρροών νερού
3. Παρακολούθηση καταναλώσεων μέσω του συστήματος BMS
4. Τοποθέτηση μηχανισμών για τον περιορισμό των ροών νερού στα ντους, τους νιπτήρες, τα καζανάκια
5. Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού για την άρδευση σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας των ξενοδοχείων


Μετρήσιμα αποτελέσματα
• Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στο 90% με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με ελάχιστο κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
• Το 70% του κλιματισμού εξυπηρετείται από κεντρικά συστήματα - αερόψυκτες και υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας υψηλού βαθμού απόδοσης και το 30% από αυτόματα συστήματα.
• 50% ετήσια εξοικονόμηση νερού. Στην Κρήτη με τη χρήση βιολογικού καθαρισμού ενώ στον Πύργο με χρήση αυτοματισμών.
• 3,200 kwt ενέργειας εξοικονομούνται από τη χρήση της τεχνολογίας που ισοδυναμεί με την καύση 300 τόνων πετρελαίου.
• 40% ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, με χρήση υδρόψυκτων συστημάτων κλιματισμού (εξοικονομούνται κάθε χρόνο 150.000 KWh ηλεκτρικού ρεύματος ανά ξενοδοχείο).
• Ανακύκλωση 4.000 λαμπών – 230 εξαρτημάτων Η/Υ – 12.000 κιλά μαγειρικού λαδιού – 419 κιλά μπαταριών – 9.000 κιλά χαρτιού – 69.500 κιλά γυαλιού.
• Αποταμίευση 8 τόνων ανακυκλωμένου χαρτιού, 1.5-2.5 τόνων λιπαρών και λαδιών, 90-100 υπόλοιπα οργανικών τροφών, 500 εξαρτήματα ηλεκτρικών/ηλεκτρολογικών μηχανημάτων