KLEEMANN HELLAS SA

Υποψήφιος στην κατηγορία Top Greek Export Company
Κλάδος δραστηριότητας: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Ιστοσελίδα: http://www.kleemann.gr/
Κείμενο αιτιολόγησης υποψηφιότητας: Η συνεχής ανάπτυξη αποτελεί στρατηγικό στόχο της KLEEMANN. Η εξωστρέφεια, η γεωγραφική εξάπλωση, αλλά και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού.
Σήμερα, η KLEEMANN εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 100 χώρες, με τοπική παρουσία σε 15 χώρες, ενώ οι εξαγωγές του Ομίλου αντιπροσωπεύουν το 90% του κύκλου εργασιών της.
Ειδικότερα, η KLEEMANN, έχει καταφέρει να διεισδύσει σε όλες τις σημαντικές για τον κλάδο αγορές, στην Ανατολή, στη Ρωσία και την Τουρκία, στη Δύση, στη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και στις συνεχώς αναπτυσσόμενες οικονομίες της Κίνας και της Αυστραλίας, εφαρμόζοντας μια προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, την τελευταία τριετία, η KLEEMANN ενδυνάμωσε την παρουσία της παγκοσμίως μέσω των παρακάτω:
1. Την ίδρυση νέων εταιριών σε Γαλλία και Γερμανία
2. Την ίδρυση εταιρίας στην Αυστραλία
3. Τη μεταφορά των εγκαταστάσεων της εταιρίας KLEEMANN Russia, σε νέες εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 2.885 τ.μ. στη Ρωσία, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα τη νέα μονάδα συναρμολόγησης (assembly line).
4. Την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Σανγκάης, που ενίσχυσαν την ισχυρή παρουσία της εταιρίας στην τοπική αγορά, επιτρέποντας στον Όμιλο να επεκταθεί και σε γειτονικές χώρες, αυξάνοντας τον αριθμό των χωρών που εξάγει, σε 106.

Άλλες σημαντικές παράμετροι της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρίας αποτελούν

1. Η προϊοντική υπεροχή, καθώς οι ανελκυστήρες της KLEEMANN διακρίνονται σε τεχνολογικό, όσο και σε σχεδιαστικό επίπεδο. Σημειώνεται ότι, το σχεδιασμό των ανελκυστήρων υπογράφει ο Ανδρέας Ζαπατίνας, βιομηχανικός σχεδιαστής διεθνούς εμβέλειας, που διετέλεσε επικεφαλής του σχεδιαστικού τμήματος σε εταιρίες όπως η Subaru, η Alfa Romeo και BMW. Επιπλέον, όλα τα προϊόντα της εταιρίας φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, όπως το CE marking , πιστοποιητικά εξέτασης τύπου και πιστοποίηση ανεξάρτητου φορέα σχετικά με την ασφάλεια.
Στην εταιρία ακολουθούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕN 81-20 και ΕN 81-50, τα οποία θέτουν τις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλείας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων καθώς επίσης και τους κανόνες σχεδιασμού, μετρήσεων και δοκιμών των υποσυστημάτων τους.
2. Η δυνατότητα παραμετροποίησης ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε πελάτη και έργου. Η ΚLEEMANN έχει αναλάβει παγκόσμιας εμβέλειας έργα, καθώς αναγνωρίζεται για την αποτελεσματικότητα στην ανάληψη και εκτέλεση οποιουδήποτε έργου, ανεξάρτητα βαθμού δυσκολίας. H εταιρία είναι σε θέση να επιτυγχάνει εντυπωσιακά γρήγορους χρόνους παράδοσης, ακόμα και σε έργα ιδιαίτερων και υψηλών απαιτήσεων.
3. H συμμετοχή της KLEEMANN σε πλήθος εκθέσεων, οι οποίες αποτελούν σημεία αναφοράς για τη βιομηχανία ανελκυστήρων διεθνώς, προσφέρουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες του κλάδου να έρθουν σε επαφή με την εταιρία να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της αλλά και να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς. Την τελευταία τριετία, η εταιρία συμμετείχε συνολικά σε 20 διεθνείς εκθέσεις, ενώ η φετινή παρουσία της εταιρίας στην Russian Elevator Week 2017 κέρδισε το βραβείο "The best exhibition stand of Russian Elevator Week 2017".
4. Η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία της εταιρίας. Η KLEEMANN όλα αυτά τα χρόνια δημιουργεί προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες της, επενδύοντας σε σχέσεις εμπιστοσύνης και υποστήριξης στην πράξη. Το After Sales Service της εταιρίας παρέχει 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη για άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος, σε οποιοδήποτε σημείο της γης. Η ίδια ανθρωποκεντρική φιλοσοφία διέπει τη λειτουργία της εταιρίας σε ένα σημαντικό κεφάλαιό της: το ανθρώπινο δυναμικό της. Η KLEEMANN δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης, σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, για το σύνολο των εργαζομένων της και επενδύει στην εκπαίδευση τους. Το 95% των εργαζομένων της εταιρίας εκπαιδεύονται ετησίως.

Στην KLEEMANN, η επιχειρηματική δράση συνδέεται με υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας απέναντι στη κοινωνία και τους ανθρώπους και βασικό μέλημά της είναι, η συνεχής ανάπτυξή της να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.