INTELLI SOLUTIONS A.Ε.

Υποψήφιος στην κατηγορία Top Services Export Company
Κλάδος δραστηριότητας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ιστοσελίδα: http://intelli-corp.com/
Κείμενο αιτιολόγησης υποψηφιότητας: Η επιχειρηματική εξωστρέφεια ξεκίνησε ως βασική στρατηγική επιλογή της εταιρίας το 2007 – λίγο πριν την εκκίνηση της οικονομικής κρίσης – και αποτέλεσε μια συνεπή και συνειδητή επιλογή όλα αυτά τα 10 χρόνια πορείας μέχρι σήμερα, έχοντας οδηγήσει την εταιρία σε ενεργή πλέον παρουσία σε Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή.

(Αριθμός χωρών στις οποίες εξάγει η εταιρεία)
Έχοντας υιοθετήσει ένα μοντέλο οργανωτικής δομής και παραγωγικής διαδικασίας που ανταποκρίνεται πλήρως στις διεθνείς συνθήκες, η εταιρία έχει εξελιχθεί σε ένα όμιλο εταιριών με ενεργή παρουσία στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής με εφτά (7) θυγατρικές εταιρίες, οι οποίες είναι πλήρως στελεχωμένες καλύπτοντας τις ανάγκες της κάθε αγοράς και της ευρύτερης περιοχής. Επιπρόσθετα, η επέκταση των δραστηριοτήτων υλοποιείται μέσα από ένα κανάλι συνεργατών σε χώρες όπου η εταιρία δεν έχει παρουσία, ενώ ένα ετήσιος πλέον στόχος είναι το άνοιγμα θυγατρικών εταιριών σε νέες χώρες, μετά από σχετική ανάλυση και επεξεργασία όλων των δεδομένων.

(Αναγνωρισιμότητα υπηρεσιών σε χώρες του εξωτερικού, brand names)
Σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ο όμιλος των εταιριών της INTELLI, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού, έχοντας εισάγει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και έχοντας συνάψει συνεργασίες σε κεντρικό επίπεδο με μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους στο χώρο των Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των Τηλεπικοινωνιών. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Digital Transformation), ξεκίνησε ως αντικείμενο συζήτησης πριν μερικά χρόνια, εξελίχθηκε ως βασική επιχειρηματική επιλογή και συμπεριλαμβάνεται πλέον στο στρατηγικό πλάνο του 75% των μεγαλύτερων επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Οι στόχοι που έρχεται να υλοποιήσει είναι ξεκάθαροι και συσχετίζονται με την καλύτερη γνώση και εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη αλλά και την βελτίωση της παραγωγικότητας με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους. Η υλοποίηση του απαιτεί εξειδίκευση και πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατηγικό πλάνο, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τέσσερις βασικές περιοχές: αναδιοργάνωση δομών ενός οργανισμού (organization re-structuring), ψηφιακή εταιρική κουλτούρα (digital culture), υιοθέτηση νέων τεχνολογικών μοντέλων (technology), ανάλυση της εμπειρίας του τελικού πελάτη (Customer journeys). Η εταιρία ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτές τις νέες ανάγκες, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο λύσεων σε τρεις βασικές περιοχές, που συσχετίζονται με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό όσον αφορά στο Customer Engagement, στο Customer Retention και στο Revenue Assurance. Όλα αυτά υλοποιούνται μέσω μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας λογισμικού – το SynChordia Business Suite™ - την οποία εξελίσσει συνεχώς η εταιρία.

(Κλάδος υπηρεσιών – λογισμικό - σύντομη περιγραφή)
(Καινοτόμες υπηρεσίες που εξάγονται)
Θα πρέπει να τονιστεί ότι παρόλο που η οικονομική πραγματικότητα της χώρας μας παραμένει αρνητική με μια συνεχιζόμενη κρίση, είναι συνειδητή επιλογή της εταιρίας να συνεχίζει να επενδύει σε ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογίας αξιοποιώντας επιστημονικό προσωπικό στην Ελλάδα. Αναμφίβολα η οικονομική κρίση και η ύφεση που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία έτη έχουν επηρεάσει σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, όμως με την κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας φάνηκαν αφενός κάποια λανθασμένα πρότυπα επιχειρηματικής τακτικής αλλά αφετέρου και νέες δυνατότητες και δυναμικές για το Ελληνικό επιχειρείν, με κυρίαρχους άξονες την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι συνεπώς συνειδητή επιλογή της εταιρίας η ενδυνάμωση και στελέχωση του τμήματος R&D με επιστήμονες από τη χώρα μας και για αυτό το λόγο το συγκεκριμένο τμήμα παραμένει έχοντας ως έδρα την Ελλάδα. Η επιλογή αυτή συσχετίζεται με την ποιότητα νέων στελεχών και επιστημόνων, η οποία θεωρούμε ότι μπορεί να προσφέρει μακροχρόνια διατηρήσιμη ανάπτυξη, επιχειρηματική επιτυχία και συνεπώς θα πρέπει να συνεχίζει να αξιοποιείται από τις Ελληνικές εταιρίες. Επίσης θεωρούμε ότι η χώρα θα πρέπει να συνεχίζει να υποστηρίζεται από την επιχειρηματική κοινότητα. Η ομάδα R&D συνεχίζει να εξελίσσει την πλατφόρμα SynChordia Busienss Suite με βάση το μοντέλο Software as a Service (SaaS) προσφέροντας μια σειρά από καινοτόμες λύσεις, με πιο χαρακτηριστικές:
• Το Customer Engagement, όπου προσφέρεται μια ολοκληρωμένη τεχνολογική προσέγγιση ώστε να γίνεται πλήρως ψηφιακά η ενεργοποίηση νέων υπηρεσιών τόσο από νέους όσο και υφιστάμενους πελάτες μιας επιχείρησης, Η προσέγγιση αυτή έχει ξεκάθαρα πλεονεκτήματα όσον αφορά στο Time to Service, το Customer Experience καθώς και πολύ σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους.
• Το Customer Management & Retention, με ολοκληρωμένες λύσεις σε Customer Analytics, Knowledge Base, Loyalty και Campaign Management, οι οποίες συνδυάζουν Business Consulting Services και εξειδικευμένο λογισμικό. Οι συγκεκριμένες λύσεις έρχονται να καλύψουν ένα σημαντικό έλλειμμα επιχειρήσεων οι οποίες δυσκολεύονται να γνωρίσουν καλύτερα το profile της πελατειακής τους βάσης
• Το Revenue Assurance, με το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να διαμορφώσουν και υλοποιήσουν μία αποτελεσματική στρατηγική σε ότι αφορά τη διαχείριση πληρωμών (payments) και οφειλών (debt management), μέσα από ένα σύνολο proactive ενεργειών και παράλληλης αξιολόγησης της συμπεριφοράς και αξιοπιστίας των πελατών.

(Διεθνής αναγνωρισιμότητα και brand value στο εξωτερικό)
Η επιτυχής εξέλιξη των υπηρεσιών και προϊόντων με βάση το R&D τμήμα που εδρεύει στην Ελλάδα, συνδυάζεται με ένα καλά οργανωμένο μοντέλο δομής και διοίκησης κεντρικά στον όμιλο και τις θυγατρικές εταιρίες που ανταποκρίνεται πλήρως στις διεθνείς συνθήκες. Το μοντέλο αυτό έχει ιδιαίτερη επικέντρωση σε θέματα Ποιότητας, Στρατηγικού Marketing και Προώθησης των Προϊόντων και Υπηρεσιών με βάση ένα καλά οργανωμένο πλαίσιο Πωλήσεων αλλά και ένα επιτυχές πλάνο επικοινωνίας για την ενδυνάμωση τους ονόματος της εταιρίας στις νέες αγορές (brand awareness). Το Στρατηγικό Marketing και η επικοινωνιακή πολιτική υλοποιείται σε συνεργασία με τοπικές εταιρίες επικοινωνίας και συνεχή παρουσία στα μέσα με επίκεντρο την αξία που μπορεί να προσφέρει η εταιρία (brand value) καθώς και βέλτιστες πρακτικές και επιτυχή έργα από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Το προηγούμενο μόνο έτος οργανώθηκαν πέντε (5) εταιρικά Events σε διαφορετικές χώρες με πολύ ενεργή παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών, ενώ υπήρχε συνεχής παρουσία σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενέργειες οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά στην ενδυνάμωση του ονόματος και των προϊόντων της εταιρίας.

(Ποσοστό εξαγωγών σε σχέση με το σύνολο του κύκλου εργασιών -μέσος όρος τελευταίας 3ετίας)
Το μοντέλο αυτό κρίνεται πλέον αποδοτικό και επιτυχές, αφού σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο της εταιρίας, κάθε έτος η συνεισφορά των εσόδων από το εξωτερικό συνεχώς μεγαλώνει, έχοντας πλέον ξεπεράσει για το τελευταίο έτος το 55%, ενώ ο μέσος όρος της τελευταίας 3ετίας είναι πάνω από 40%.

Θεωρούμε ότι η δημιουργία μιας εθνικής στρατηγικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας στη βάση της υγιούς επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της ποιοτικής διαφοροποίησης και της παραγωγής νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας αποτελεί μονόδρομο για την ελληνική οικονομία, καθώς είναι μία αξιόπιστη επιλογή που μπορεί να προσφέρει μακροχρόνια διατηρήσιμη ανάπτυξη, επιχειρηματική επιτυχία και σταδιακά άνοδο του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών. Η καινοτομία, το στοχευόμενο marketing και η ποιοτική διαφοροποίηση μπορούν να καταξιώσουν τα ελληνικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές, να οδηγήσουν σε πλεονασματικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να απεμπλακούν από τις διακυμάνσεις της εγχώριας ζήτησης. Η εταιρία μας κινείται ήδη ενεργά προς αυτή τη κατεύθυνση και υπάρχει δέσμευση αλλά και στρατηγική επιλογή για συνέχιση της επιχειρηματικής αυτής προσπάθειας.