ΒΣ ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ

Υποψήφιος στην κατηγορία 5.1 Top Athens Coffee Importer
Κλάδος δραστηριότητας: ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΤΩΝ & ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ
Ιστοσελίδα: https://www.karoulias.gr
Κείμενο αιτιολόγησης υποψηφιότητας: Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ, ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.