Β.Σ ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Β.Ε.Π

Υποψήφιος στην κατηγορία 5.10  Top Coffee Importer Brand
Κλάδος δραστηριότητας: ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΤΩΝ & ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ
Ιστοσελίδα: https://www.karoulias.gr/
Κείμενο αιτιολόγησης υποψηφιότητας: Η αιτιολόγηση της υποψηφιότητάς μας, εξηγείται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο.