KLEEMANN HELLAS

Υποψήφιος στην κατηγορία Top Industrial Export Company
Κλάδος δραστηριότητας: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Κείμενο αιτιολόγησης υποψηφιότητας: Με έτος ίδρυσης το 1983 στο Κιλκίς, η KLEEMANN είναι ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές ανελκυστήρα στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, με εξαγωγές που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% του κύκλου εργασιών της.
Στο σύνολό του, ο Όμιλος κατέχει 260.000 τ.μ. γης από τα οποία τα 180.000 τ.μ. είναι δομημένα. Τα κεντρικά γραφεία και οι βασικές παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου βρίσκονται στο Κιλκίς και καλύπτουν μία επιφάνεια 100.000 τ.μ. σε σύνολο έκτασης 180.000 τ.μ.
Η KLEEMANN διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις σε στρατηγικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο ώστε να διασφαλίζει για τους πελάτες της διεθνώς, γρήγορους χρόνους παράδοσης, και ευέλικτη εξυπηρέτηση. Συγκεκριμένα η εταιρία διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Κίνα, τη Σερβία, κέντρα συναρμολόγησης στη Ρωσία και την Τουρκία.
Αναγνωρίζοντας την ευκαιρία για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Κίνα, που αποτελεί τα 2/3 της παγκόσμιας αγοράς σε νέους ανελκυστήρες και με στόχο την αύξηση των εξαγωγών της, το 2017, η KLEEMANN προχώρησε σε νέα επένδυση ύψους 15 εκατ. δολαρίων για τη δημιουργία νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων της KLEEMANN China. Η επένδυση που ολοκληρώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2019 περιλαμβάνει την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων - κτίρια γραφείων, παραγωγής καθώς και νέο πύργο δοκιμών ύψους 100 μ., συνολικής έκτασης περίπου 19.000 τ.μ.
Το δίκτυο πωλήσεων της KLEEMANN καλύπτει περισσότερες από 100 χώρες, με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στην Κεντρική & Βόρεια Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αυστραλία, τη Ρωσία και την Τουρκία, στο πλαίσιο μιας προσεκτικά σχεδιασμένης στρατηγικής ανάπτυξης. Επιπλέον ο Όμιλος περιλαμβάνει εμπορικές εταιρείες σε μια σειρά στρατηγικά επιλεγμένων χωρών όπως, μεταξύ άλλων, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία τη Γερμανία, Γαλλία και τη Ρουμανία.
Στον Όμιλο KLEEMANN αυτή την στιγμή εργάζονται 1400 άνθρωποι από τους οποίους οι 1040 περίπου ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα.
Η KLEEMANN διακρίνεται για μια από τις καλύτερες γκάμες προϊόντων παγκοσμίως, τα
υψηλά πρότυπα ποιότητας και ελέγχων, για το παγκοσμίου κλάσης design, τις
εξειδικευμένες λύσεις που προσφέρει και τους ταχύτερους χρόνους παράδοσης σε στάνταρ
προϊόντα, παρέχοντας κάθε τύπο ανελκυστήρα για οικιακή ή εμπορική χρήση, για πρόσωπα ή φορτία καθώς επίσης ανυψωτικά συστήματα, κυλιόμενες σκάλες και διαδρόμους, ανελκυστήρες πλοίων και υποσυστήματα ανελκυστήρων. Το 2018 στον Όμιλο συνολικά παράχθηκαν 7500 πακέτα και sets εκ των οποίων τα 6200, δηλαδή 26 πακέτα και sets ανά ημέρα, παράχθηκαν στην Ελλάδα.
Τα προϊόντα της Εταιρίας φέρουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, όπως το CE marking και τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου. Ο Όμιλος KLEEMANN δεσμεύεται για την υψηλή και σταθερή ποιότητα των διαδικασιών παραγωγής, των προϊόντων και των υπηρεσιών του. Για τον σκοπό αυτό, εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας που επιβάλλονται από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:
Οδηγία Ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ, Παράρτημα XI, Ενότητα H1
EN ISO 9001: 2015 [Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας]
EN1090-1:2009 + A1:2011 [Δομικά στοιχεία από χάλυβα και αλουμίνιο (σετ)]
EN ISO 10002:2004 [Διαχείριση Ποιότητας - Ικανοποίηση Πελατών]
OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801:2008 [Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγιεινής στην Εργασία]
EN ISO 14001:2015 [Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης]
EN ISO 14006:2011 [Πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού (eco design)
Ο Όμιλος KLEEMANN θεωρεί πολύ σημαντική την πιστοποίηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των προϊόντων και των υπηρεσιών του, γι’ αυτό ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα που ανέπτυξαν σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Στην KLEEMANN η καινοτομία είναι η κινητήρια δύναμη της διαρκούς επιχειρηματικής ανάπτυξης. Το Τμήμα R&D της Εταιρίας παρακολουθεί συστηματικά κάθε νέα τεχνολογική εξέλιξη διεθνώς, αλλά και τις τάσεις που διαμορφώνονται στον κλάδο και στην αγορά και με βάση αυτά τα δεδομένα προβαίνει στη βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων αλλά και στον σχεδιασμό νέων.
Η Εταιρία συμμετέχει ενεργά σε εθνικά και διεθνή δίκτυα και σε συνδέσμους του κλάδου, ενώ συνεργάζεται και με ερευνητικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, την παρακολούθηση των τάσεων και των εξελίξεων του κλάδου. Μέσα από αυτές τις συμμετοχές και συνεργασίες, η Εταιρία συνδιαλέγεται με ειδικούς του κλάδου για την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας στα πεδία της ασφάλειας των ανελκυστήρων και των υποσυστημάτων τους και της εξοικονόμησης ενέργειας. Κάποια από τα συνεργαζόμενα με την εταιρία, εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι:
• Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
• PLiN Nanotechnology ΑΕ
• Εργαστήριο Βιοχημείας Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
• ΕΚΕΤΑ - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
• Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ)
• Εργαστήριο Ακτινών Χ, Οπτικού Χαρακτηρισμού και Θερμικής Ανάλυσης
• (XOpTh) του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ
• Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ
• Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Σημαντική είναι και η συμμετοχή της εταιρίας σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του έργου HORIZON 2020. Συγκεκριμένα, συνεχίζεται η συμμετοχή της στο ερευνητικό πρόγραμμα COMPOSITION, στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από την Ε.Ε. σε επίπεδο ερευνητικών κέντρων, αλλά και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού και διαδικασιών, και το οποίο έχει στόχο τη διερεύνηση της διαχείρισης αποβλήτων σε ένα απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον που περιλαμβάνει διαδικασίες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Επίσης, η Εταιρεία συμμετέχει και στο ερευνητικό πρόγραμμα e-Factory, στο οποίο συμμετέχουν σημαντικές εταιρίες από όλο τον κόσμο όπως η Airbus και η Siemens και έχει ως στόχο να αναπτύξει ένα ομοσπονδιακό έξυπνο εργοστασιακό οικοσύστημα, καθώς και μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα διασυνδέει διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη της ψηφιακής βιομηχανίας. Η πλατφόρμα e-Factory θα επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν καινοτόμες λειτουργίες και να αναπτύσσουν προσαρμοσμένες λύσεις για συγκεκριμένες ανάγκες.
Σημαντικές εκθέσεις στις οποίες συμμετείχε η εταιρία την τελευταία 2ετία είναι:
• Asansor Istanbul 2017, Τουρκία
• Russian Elevator Week 2017, Ρωσία
• Interlift 2017,Γερμανία
• SSM 2018, Αμβούργο
• Posidonia 2018, Αθήνα
• WEE Expo 2018, Κίνα
• DOMOTEC 2018, Αθήνα
• Izmir Lift Asansor, Τουρκία
• London Build 2018, Αγγλία
Περισσότερες πληροφορίες
https://youtu.be/tS1cOyyMgeA
https://youtu.be/0s6oa_KimnI
https://kleemannlifts.com/sites/default/files/basicpage/files/AnnualSustainabilityReport2018.pdf